Beroepsregels

Alle Nederlandse advocaten zijn lid van de landelijke Orde van Advocaten (zie www.advocatenorde.nl) en onderworpen aan de Advocatenwet. Zij zijn gebonden aan gedragsregels en voorschriften betreffende onder meer hun beroepsuitoefening, geheimhouding, onafhankelijkheid, onderhoud van vakbekwaamheid en verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid.

Op advocaten is ook van toepassing de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT), gebaseerd op Europese regelgeving. Deze wet eist onder meer dat zij hun cliƫnten op formele wijze identificeren. Verder zijn advocaten verplicht om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit (zie www.fiu-nederland.nl).