Disclaimer

Deze website bevat geen juridisch of ander advies, en wij staan niet in voor de juistheid of de volledigheid van enige informatie die u hier aantreft. Ook zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud of de deugdelijkheid van websites die men via onze website kan bereiken of via welke men onze website kan bereiken.

Evenmin kunnen wij aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van virussen, bugs en dergelijke die worden overgebracht middels onze website of genoemde websites, dan wel schade die het gevolg is van, of in verband staat met, enig dataverkeer.

Vanzelfsprekend streven wij ernaar dat onze website juiste en volledige informatie bevat en dat er geen schade zal ontstaan als gevolg van enig bezoek aan deze site of door dataverkeer. Mocht er niettemin enig probleem worden gesignaleerd, zullen wij het uiteraard op prijs stellen dienaangaande te worden geinformeerd.