Kosten

Uitgangspunt is, dat Private Counsel werkt op basis van een vast tarief dat voor een bepaalde periode wordt overeengekomen en in beginsel per maand in rekening wordt gebracht. Het tarief wordt bepaald op basis van de te verwachten werkzaamheden. Eenmaal overeengekomen zal de fee in beginsel niet tussentijds worden aangepast.

Indien de werkzaamheden één bepaald project betreffen, wordt desgewenst een vaste fee voor het hele project afgesproken.

Bij de bepaling van het tarief is het uitgangspunt EUR 275 per uur (ex BTW). Voor reguliere overeenkomsten met een vast bedrag per maand geldt een uurtarief van 70% van dat basistarief (bijvoorbeeld: EUR 5000 voor 1 uur per week gedurende 6 maanden). Voor omvangrijke projecten wordt 85% van het basistarief in rekening gebracht. Bij incidentele, losse opdrachten wordt 100% van het basistarief berekend; en 125% voor zover de werkzaamheden buiten kantooruren worden uitgevoerd.    

Redelijke reis- en verblijfskosten worden apart in rekening gebracht. Als deze substantieel zijn, worden zij op voorhand besproken.