Werkwijze

Uw Private Counsel-advocaat kent u en uw bedrijf en staat altijd voor u klaar. Hij is rechtstreeks bereikbaar en treedt zelf voor u op, zonder tussenkomst van stagiaires, medewerkers of andere fee earners. Op basis van een overeenkomst voor de duur van bijvoorbeeld een jaar, en voor een vaste vergoeding die zonodig periodiek kan worden herzien.

Private Counsel staat voor een advocaat met ruime ervaring bij zeer gerenommeerde advocatenkantoren. Hij kent deze wereld door en door, maar heeft het ‘uren schrijven’ achter zich gelaten om meer persoonlijke aandacht te kunnen geven aan een kleiner aantal cliënten. De vergoeding voor deze grotere betrokkenheid en rust kan aanzienlijk lager zijn dan wat hij vroeger in rekening moest brengen.

Uw Private Counsel-advocaat beschikt over zeer uitgebreide expertise op het (brede) terrein van het ondernemingsrecht. Onder meer: commerciële contracten, transacties, financiering, zekerheden, rechtspersonen en concernverhoudingen, reorganisaties, medezeggenschap, corporate governance, conflicten, aansprakelijkheid, zakelijke geschillen.

Daarnaast is hij een ervaren onderhandelaar en heeft hij cliënten bijgestaan in talrijke procedures en arbitrages. Hij is bij uitstek in staat om juridische risico’s te signaleren, in te schatten en te vermijden. Ook is hij gewend om in teams te werken, bijvoorbeeld samen met fiscalisten, notarissen of accountants. In een project kan hij als teamlid optreden, maar ook als leidinggevende of coordinator.

De zekerheid dat uw juridische zaken in goede handen zijn geeft u rust, en daarop stemt uw Private Counsel-advocaat zijn handelen dan ook af. De meeste zaken zal hij zelf kunnen afwikkelen. Maar ook als specialistische kennis vereist is, of contact moet worden gelegd met een van de grote advocatenkantoren, profiteert u van zijn ervaring. Dankzij een uitgebreid netwerk van professionele dienstverleners in Nederland en daarbuiten kan hij op doeltreffende wijze bemiddelen bij het vinden van de benodigde expertise.

Private Counsel zal uw juridische kosten vrijwel zeker reduceren. Het nauwe contact betekent dat in voorkomende gevallen geen tijd meer verloren gaat met zaken als kennismaking, informatieverstrekking en inwerken. Juridische risico’s worden tijdig onderkend, en problemen (en wellicht ook kostbare procedures) voorkomen. Zelfs het inschakelen van externe adviseurs zal dankzij uw Private Counsel-advocaat efficiënter verlopen; bovendien worden hun tarieven op voorhand besproken en hun rekeningen achteraf gecontroleerd.

Maar minstens zo belangrijk is het feit dat Private Counsel het comfort en de luxe biedt van een eigen advocaat die stand-by is en altijd beschikbaar voor overleg of advies.